VPS VN1

Bắt đầu từ
75,000 VNĐ
1 tháng

 • 1 vCPU
 • 20 GB SSD Raid 10
 • 1 GB RAM
 • Unlimited Bandwidth
 • KVM Công nghệ ảo hóa
 • Backup Hàng tuần

Centos/Ubuntu/Windows


VPS VN2

Bắt đầu từ
120,000 VNĐ
1 tháng

 • 1 vCPU
 • 30 GB SSD Raid 10
 • 2 GB RAM
 • Unlimited Bandwidth
 • KVM Công nghệ ảo hóa
 • Backup Hàng tuần

Centos/Ubuntu/Windows


VPS VN3

Bắt đầu từ
150,000 VNĐ
1 tháng

 • 2 vCPU
 • 30 GB SSD Raid 10
 • 2 GB RAM
 • Unlimited Bandwidth
 • KVM Công nghệ ảo hóa
 • Backup Hàng tuần

Centos/Ubuntu/Windows


VPS VN4

Bắt đầu từ
200,000 VNĐ
1 tháng

 • 2 vCPU
 • 60 GB SSD Raid 10
 • 4 GB RAM
 • Unlimited Bandwidth
 • KVM Công nghệ ảo hóa
 • Backup Hàng tuần

Centos/Ubuntu/Windows


VPS VN5

Bắt đầu từ
400,000 VNĐ
1 tháng

 • 4 vCPU
 • 80 GB SSD Raid 10
 • 8 GB RAM
 • Unlimited Bandwidth
 • KVM Công nghệ ảo hóa
 • Backup Hàng tuần

Centos/Ubuntu/Windows


VPS VN6

Bắt đầu từ
850,000 VNĐ
1 tháng

 • 6 vCPU
 • 100 GB SSD Raid 10
 • 16 GB RAM
 • Unlimited Bandwidth
 • KVM Công nghệ ảo hóa
 • Backup Hàng tuần

Centos/Ubuntu/Windows


VPS VN7

Bắt đầu từ
1,650,000 VNĐ
1 tháng

 • 12 vCPU
 • 200 GB SSD Raid 10
 • 32 GB RAM
 • Unlimited Bandwidth
 • KVM Công nghệ ảo hóa
 • Backup Hàng tuần

Centos/Ubuntu/Windows