Pro NVMe Hosting 1

40,000 VNĐ
1 tháng
  • Dung lượng 1GB NVMe
  • Không giới hạn băng Thông
  • Addon Domains 2
  • Miễn phí chứng SSL
  • cPanel & LiteSpeed

Pro NVMe Hosting 2

90,000 VNĐ
1 tháng
  • Dung lượng 2GB NVMe
  • Không giới hạn băng Thông
  • Addon Domains 3
  • Miễn phí chứng SSL
  • cPanel & LiteSpeed

Pro NVMe Hosting 3

150,000 VNĐ
1 tháng

 • Dung lượng 4GB NVMe
 • Không giới hạn băng Thông
 • Không giới hạn tên miền
 • Miễn phí chứng SSL
 • cPanel & LiteSpeed

Pro NVMe Hosting 4

200,000 VNĐ
1 tháng

 • Dung lượng 6GB NVMe
 • Không giới hạn băng Thông
 • Không giới hạn tên miền
 • Miễn phí chứng SSL
 • cPanel & LiteSpeed

Pro NVMe Hosting 5

300,000 VNĐ
1 tháng

 • Dung lượng 10GB NVMe
 • Không giới hạn băng Thông
 • Không giới hạn tên miền
 • Miễn phí chứng SSL
 • cPanel & LiteSpeed